Project

Onderhoud aan projecten

Nederland kent vele civieltechnische kunstwerken. Onder civieltechnische kunstwerken verstaan wij alle bouwkundige objecten welke onderdeel uitmaken van de infrastructuur. Deze kunstwerken moeten worden onderhouden worden om de veiligheid te waarborgen, de ontwerplevensduur te behalen en om er esthetisch goed uit te zien.
Voorafgaand aan het plegen van onderhoud moeten de kunstwerken worden geïnspecteerd, gewaardeerd, de mate van onderhoud moet worden bepaald en vaak is een doorkijk gewenst naar het onderhoud in de komende jaren. Dit is een tijdrovende klus, waar opdrachtgevers zelf vaak onvoldoende tijd voor hebben.

Van Heteren neemt voor vele opdrachtgevers dit werk uit handen. Wij inspecteren, waarderen, stellen de onderhoudsinspanningen vast, werken de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) uit en voeren de onderhoudswerkzaamheden uit.

Alles onder één dak en met één aanspreekpunt.

Opdrachtgever

Divers

Locatie

Divers

Start werkzaamheden

Doorlopend

Geplande oplevering

Doorlopend

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit project of bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met mij op via a.kunst@vanheteren.com of door te bellen naar 074 – 7630908.

André Kunst – Technisch Adviseur