Project

Bouwteam stuwen en gemalen Waterschap Vechtstromen

In 2017 heeft het Waterschap Vechtstromen inspecties uitgevoerd aan watersysteemobjecten, hoofdzakelijk bestaande uit kleine stuwen en oppervlaktegemalen. Uit deze inspecties is naar voren gekomen dat een groot aantal van deze objecten gerenoveerd of vervangen dienden te worden. Om tot een efficiënte uitvoering van deze renovaties/vervangingen te komen heeft het Waterschap Vechtstromen clusters gevormd van de te renoveren/vervangen objecten. Deze clusters zijn als raamcontract in bouwteamverband op de markt gezet om zo een versterkende werking te hebben in kennis, samenwerking en risicobeheersing.

We zijn begin 2018 van start gegaan met de eerste objecten. We hebben voor 7 stuwen een standaard ontwikkeld bestaande uit stalen damwanden, betonnen bekleding en een spindelstuw. Door het eenduidige ontwerp hebben we de doorlooptijd kunnen verkorten, een besparing doorgevoerd in de ontwerpkosten, uitvoeringskosten en een inkoopvoordeel kunnen realiseren.

Naast de vervanging van de stuwen hebben we twee grote stuwen gerenoveerd. Gezamenlijk hebben we geïnventariseerd welke werkzaamheden noodzakelijk waren, hier een werkmethode bij opgesteld en de stuwen gerenoveerd. Door de renovatie kunnen de stuwen weer jaren vooruit.

Dit jaar hebben wij het gemaal Hazekampsbrug vervangen en gemaal Nieuwe Krim compleet gerenoveerd. Op dit moment werken wij samen met het waterschap het ontwerp uit van vistrap Deurningerbeek. Deze vistrap realiseren wij in 2021 samen met de renovatie van de Zwinderse en Vossebeltsluis.

Opdrachtgever

Waterschap Vechtstromen

Locatie

Objecten binnen het beheergebied

Start werkzaamheden

2018

Geplande oplevering

2021

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit project of bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met mij op via b.boksebeld@vanheteren.com of door te bellen naar 074 – 7630908.

Bart Boksebeld – Directeur