Project

Bouwteam Waterschap Drents Overijsselse Delta

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een groot aantal gemalen en stuwen in beheer: 340 gemalen en 1.960 stuwen. 60 Stuks daarvan zijn nu aan onderhoud of vervanging toe. Voor deze onderhoud- en/of vervanging slag heeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta 4 aannemers gecontracteerd in bouwteamverband.

In nauwe samenwerking met het waterschap werken wij het complete ontwerp uit vanaf het Voorlopig Ontwerp (VO) tot en met het Uitvoering Ontwerp (UO), constructieberekeningen, CE-markering tot en met de complete realisatie van de objecten.

De afgelopen periode zijn we in het bouwteam Gemalen & Stuwen voor waterschap Drents Overijsselse Delta lekker op dreef. Inmiddels hebben wij 10 objecten gerealiseerd en 4 objecten in uitvoering.

Bij de gerealiseerde objecten hebben we over de verschillende bouwteams mooie ontwikkelingen gemaakt van oa. standaardisering van diverse onderdelen, als ook het toepassen diverse duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van modulariteit en circulariteit.

Bij de renovatie van gemaal Coehoorn hebben we in het ontwerp modulariteit samengebracht met een CO2-besparing op het beton door gebruik te maken van geopolymeer beton. Dit gemaal is dan ook het allereerste gemaal van geopolymeerbeton.

Opdrachtgever

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Locatie

Objecten in het gehele beheersgebied

Start werkzaamheden

November 2019

Geplande oplevering

2023

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit project of bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met mij op via e.aman@vanheteren.com of door te bellen naar 074 – 7630908.

Ewout Aman – Projectleider