Project

Bouwteam Sluizen Zwinderen en Vossebelt

De aanleg van het kanaal Coevorden – Zwinderen vond plaats in de jaren 1934 – 1935, de belangrijkste reden voor aanleg vormde de afvoer van overtollig water uit de Verlengde Hoogeveense Vaar naar de Vecht. In 1981 is het kanaal voor de scheepvaart gesloten en sindsdien alleen nog voor de afwatering van belang. De aanwezige sluizen bleven altijd behouden en zijn inmiddels van historische waarde.

Uit inspecties die het Waterschap Vechtstromen heeft uitgevoerd aan haar watersysteemobjecten is naar voren gekomen dat in de loop der jaren de fysieke toestand van de sluizen zwinderen en Vossebelt achteruit zijn gegaan. Tevens was er de behoefte aan een update van het geautomatiseerd peilbeheersysteem middels automatische bediening op beide afsluitschuiven van de omloopkokers.

De renovatie van de sluiten Zwinderen en Vossebelt heeft van Heteren uitgevoerd op het lopende raamcontract van het Waterschap vechtstromen. Waarbij in bouwteamverband verschillende renovaties en vervangingen van objecten zijn uitgevoerd. Door samen te werken in bouwteamverband is de kennis en ervaring gebundeld en zijn de aanwezige risico’s optimaal beheerst. 

De werkzaamheden zijn middels een rondgang en inspectie op locatie met alle betrokken partijen vastgelegd in een door Van Heteren opgesteld gedetailleerde werkomschrijving. De sluizen zijn hierbij grondig aangepakt zo zijn onder andere de sluisdeuren in zijn geheel eruit geweest ter renovatie, zijn alle stalen onderdelen geconserveerd, zijn er betonreparaties uitgevoerd en de omloopkokers voorzien van nieuwe schuiven incl. auma’s en besturingsinstallaties.

De korte lijntjes in zowel de voorbereiding als tijdens de uitvoering van werkzaamheden hebben gezorgd voor een korte uitvoeringsduur en een tevreden beheerder.

Opdrachtgever

Waterschap Vechtstromen

Locatie

kanaal Coevorden – Zwinderen

Start werkzaamheden

2021

Geplande oplevering

September 2021

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit project of bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met mij op via r.mulder@vanheteren.com of door te bellen naar 074 – 7630908.

Rik Mulder – Projectleider