Project

Bouwteam brug Oude Ijsselstreek

De brug over de Akkermansbeek in de Doetinchemseweg is aan vervanging toe. De brug bevindt zich op de grens van Gaanderen (gemeente Doetinchem) en Terborg (gemeente Oude IJsselstreek). Naast de brug bevinden zich een aan aantal (monumentale) panden.

Inspecties aan de bestaande brug hebben uitgewezen dat onderhoud niet meer mogelijk is en dat de brug op een zo kort mogelijke termijn moet worden vervangen. Om de doorlooptijd van ontwerp naar uitvoering te verkorten, samenwerking met stakeholders te bewerkstelligen en een optimalisatie van de uitvoering (voorkomen hinder & overlast) door te voeren wordt het project uitgevoerd in bouwteamverband.

In het bouwteam is ervoor gekozen de brug te vervangen door een prefab betonnen duiker. Met deze oplossing reduceren we hinder & overlast en de kans op schade in de omgeving. Zo verkorten we de uitvoeringsduur: we brengen de duikerelementen in één werkgang aan. We voorkomen trillingen in de omgeving, doordat we de duiker niet hoeven te funderen op palen. En we beperken we de duur van de uitvoering. Nadat we de duikerelementen hebben aangebracht kunnen we de weg snel herstellen en open stellen. Tijdens de uitvoering houden we het waterpeil in de Akkermansbeek op peil door de beek af te dammen.

Opdrachtgever

Gemeente Oude IJsselstreek

Locatie

Doetinchemseweg Terborg

Start werkzaamheden

November 2020

Geplande oplevering

Begin 2020

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit project of bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met mij op via e.aman@vanheteren.com of door te bellen naar 074 – 7630908.

Ewout Aman – Projectleider