Project

Bouwteam Ommen, baggeren De Vecht

De Overijsselse vecht is een echte regenwaterrivier en heeft daardoor een zeer fluctuerende afvoer. In de zomer kan een afvoer van slechts enkele m³/s voorkomen, terwijl in de wintermaanden een afvoer van 100 tot 200 m³/s zeker niet ongebruikelijk is. Tijdens de tijden van een hoge water afvoer word veel sendiment (zand) meegenomen vanuit Duitsland stroomafwaarts richting haar uitmonding in het Zwarte water bij Zwolle. Dit sendiment slaat vervolgens neer op locaties waar de vecht een verminderde stroming heeft door bijvoorbeeld een binnenbocht, een verbreding of een haven(monding). De vecht ter plaatse van Ommen is hier een voorbeeld van. Hier bevindt zich een aanzienlijke verbreding in de vecht met een haven. 

Na opening van het vaarseizoen bleek dat door de hoge water afvoer van het afgelopen winter / voorjaar ondiepe plekken gevormd waren, die voor de scheepvaart / pleziervaart voor problemen zorgden. Vanuit het waterschap Vechtstromen en de Gemeente Ommen kwam daarom de vraag of Van Heteren op zeer korte termijn baggerwerkzaamheden kon uitvoeren. Na een zeer korte periode van vergunningsaanvragen en voorbereiden zijn we binnen 3 weken begonnen met de Baggerwerkzaamheden. Tijdens de Baggerwerkzaamheden werd gebruik gemaakt van beunbak voorzien van onderlosser, zodat we de vrijkomende baggerspecie verderop in de Vecht konden deponeren in diepe geulen die zijn ontstaan door de stroming.

De korte lijntjes met de havenmeesters en de rederij hebben ervoor gezorgd dat de scheepvaart / pleziervaart geen last heeft ondervonden van de Baggerwerkzaamheden.

Door de werkzaamheden van het Waterschap en de Gemeente Ommen te combineren kon er flink bespaard op de kosten, kortom een WIN-WIN-WIN situatie voor alle betrokken partijen.

Opdrachtgever

Waterschap Vechtstromen / Gemeente Ommen

Locatie

De Vecht Ommen

Start werkzaamheden

Juni 2021

Geplande oplevering

Juni 2021

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit project of bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met mij op via r.mulder@vanheteren.com of door te bellen naar 074 – 7630908.

Rik Mulder – Projectleider