Project

Bouwteam Arnhem, baggeren havens Onderlangs

De gemeente Arnhem is voornemens Groot Onderhoud uit te voeren aan de havens Onderlangs. Het betreft een 3-tal havens met 30 ligplaatsen voor woonboten/-arken. Deze woonboten/-arken komen bij laag water droog te liggen, met name het scheefliggen bij laagwater vormt een probleem.

Einddoel van het project is het realiseren van een prettige en veilige leefomgeving voor de bewoners van de woonboten/-arken. Waarbij de woonarken minder vaak ‘droogvallen’. Wanneer dit toch gebeurt moeten de woonarken recht blijven liggen op een vlakke puinvrije waterbodem. 

In opdracht van de gemeente Arnhem werken we het baggeren van de havens in bouwteamverband uit. Onze werkzaamheden bestaan uit het inventariseren van de eisen & wensen, aandragen van oplossingen en het opstellen van het ontwerp. In het bouwteam zijn tevens het ingenieursbureau van Roelofs en een afvaardiging van de woonbooteigenaren betrokken.

De aanwezigheid van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, het werken binnen de invloedsfeer van de primaire waterkering, vervuiling van de waterbodem, aanwezigheid van de woonboten/-arken en de geringe uitvoeringsruimte maken het tot een complex en uitdagend project en is op ons lijf geschreven!!

In het najaar van 2021 verwacht wij als bouwteam gereed te zijn met de uitwerking van het ontwerp en te kunnen starten met de realisatiefase.

 

Opdrachtgever

Gemeente Arnhem

Locatie

Havens Onderlangs

Start werkzaamheden

2021

Geplande oplevering

Najaar 2021

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit project of bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met mij op via r.mulder@vanheteren.com of door te bellen naar 074 – 7630908.

Rik Mulder – Projectleider