Resultaten van teamwork

PROJECTEN

Elk project dat we ontwerpen, realiseren en / of onderhouden is het resultaat van teamwork. Van samenwerking met de Opdrachtgever. Samenwerking binnen Van Heteren. Samenwerking met de stakeholders. Samenwerking met eventuele nevenaannemers. Samenwerking met de omgeving.

Groene ambitie

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een groot aantal gemalen en stuwen in beheer : 340 gemalen en 1.960 stuwen. 60 Stuks daarvan zijn nu aan onderhoud of vervanging toe.

— Bekijk project

Bouwteam Ossehaar

Naar aanleiding van de wateroverlast in het najaar van 1998 is uitgebreid onderzoek gedaan naar de hoogwaterproblematiek rondom Coevorden.

— Bekijk project

Arnhem, Baggeren havens Onderlangs

De gemeente Arnhem is voornemens Groot Onderhoud uit te voeren aan de havens Onderlangs. Het betreft een 3-tal havens met 30 ligplaatsen voor woonboten/-arken.

— Bekijk project

Stuwen en Gemalen waterschap Vechtstromen

We zijn begin 2018 van start gegaan met de eerste objecten. We hebben voor 7 stuwen een standaard ontwikkeld bestaande uit stalen damwanden, betonnen bekleding en een spindelstuw.

— Bekijk project

Sluizen Zwinderen en Vossebelt

De aanleg van het kanaal Coevorden – Zwinderen vond plaats in de jaren 1934 – 1935. De aanwezige sluizen bleven altijd behouden en zijn inmiddels van historische waarde.

— Bekijk project

Dempen haven Dollegoor

De tweede insteekhaven op industrieterrein Dollegoor bleek de aangewezen locatie te zijn om deels te dempen, zodat voldaan kon worden aan de ruimte behoefte van V.d Bosch Beton en Kroon Oil.

— Bekijk project

Brug Oude Ijsselstreek

De brug over de Akkermansbeek in de Doetinchemseweg is aan vervanging toe. De brug bevindt zich op de grens van Gaanderen en Terborg.

— Bekijk project

Bruggen De Terpen Kampen

De Gemeente Kampen ontwikkelt in fases de woonwijk Het Onderdijks. Belangrijk onderdeel van de wijk is de buitenruimte met veel water en bruggen

— Bekijk project

Ommen baggeren haven De Vecht

De Overijsselse vecht is een echte regenwaterrivier en heeft daardoor een zeer fluctuerende afvoer.

— Bekijk project

Deventer vlonder Karel de Grotepark

De gemeente Deventer heeft het Karel de Grotepark opgeknapt. Het sluitstuk van deze grote opknapbeurt betreft de aanleg van een nieuwe vlonder.

— Bekijk project

Brug Raalte

De bestaande betonbrug in de Pruimersallee welke de Hondsemotswetering kruist is aan het einde van zijn levensduur gekomen.

— Bekijk project

Bruggen | Algemeen

Vanuit onze integrale aanpak hebben wij in de afgelopen 5 jaar 35 bruggen voor 10 verschillende opdrachtgevers ontworpen en gerealiseerd.

— Bekijk project

Onderhouds-projecten

Civieltechnische kunstwerken moeten worden onderhouden worden om de veiligheid te waarborgen, de ontwerplevensduur te behalen en om er esthetisch goed uit te zien.

— Bekijk project

OCE Goffertpark

In de ondergrond van het Goffertpark zijn nog talloze (archeologische) objecten aanwezig, waaronder niet gesprongen explosieven.

— Bekijk project