Duurzaamheid / circulair

CIRCULAIR EN DUURZAAM ALS SPEERPUNT

  Gemeenten, provincies, waterschappen, projectontwikkelaars, bedrijfsleven: overal staan duurzaamheid en circulariteit hoog op de agenda. Bij Van Heteren is duurzaamheid één van de speerpunten in de bedrijfsfilosofie. Zo zijn we jaren geleden al gestart met circulariteit. Toen al zagen we dat we ervoor moeten zorgen dat materialen niet eenmalig worden gebruikt en daarna hun waarde verliezen. We kunnen materialen recyclen, upcyclen en opnieuw waarde geven. Zo behouden ze financiële waarde: een besparing op de investeringskosten voor onze opdrachtgevers. Tegelijkertijd beperken we het gebruik van maagdelijke grondstoffen en dragen we bij aan de verduurzaming van de samenleving.

  Geen woorden maar daden

  Van Heteren beschikt al jaren over een uniek Circulair Depot© met materialen die we binnen onze projecten en onze klantenkring inzetten voor een tweede leven. Denk hierbij aan het hergebruik van bruggen, houten damwanden, gordingen en palen, steigers en andere materialen die vrijkomen bij onze werkzaamheden.

   OMGANG MET VRIJKOMENDE MATERIALEN

   In de ontwerpfase van een project inventariseren we de vrijkomende materialen; die waarderen we op herbruikbaarheid. Uit het oogpunt van duurzaamheid is hergebruik van materialen een pré. Bovendien besparen onze opdrachtgevers op deze manier kosten.

   Voor de vrijkomende materialen waarderen we de herbruikbaarheid en de manier van hergebruiken aan de hand van een stroomschema. Van Heteren beschikt al sinds 2014 over een uniek Circulair Depot©: onze overzichtelijk geregistreerde opslag van recyclebare materialen. Vanuit ons Circulair Depot© zoeken we naar een tweede leven voor materialen. Dit kan door hergebruik op een andere locatie, een nieuwe functie voor producten/materialen of door herbruikbare producten/materialen te vermaken of op te waarderen. Bij onze ontwerpwerkzaamheden beoordelen we altijd of we producten uit ons Circulair Depot© kunnen toepassen. Doordat we ontwerpen vanuit de beschikbaarheidsgedachte kunnen we deze materialen optimaal circulair toepassen.

   Projectmatig hanteren we eenzelfde methodiek. Wij starten met een inventarisatie van de vrijkomende materialen. Deze waarderen we op restlevensduur en toepasbaarheid. Materialen die we opnieuw kunnen toepassen binnen een project gebruiken we ook. Materialen die we niet kunnen toepassen binnen het project, maar die wel geschikt zijn voor een tweede leven, slaan we op in ons Circulair Depot©. Van hieruit zoeken we naar geschikt hergebruik.

   Naast het toepassen van circulaire materialen houden we in projecten ook rekening met de toekomst: we ontwerpen circulair. De wijze waarop we materialen in een project verwerken bepaald toekomstig circulair hergebruik van materialen

   Samengevat passen we 6 circulaire principes toe:

   • Hergebruik: onaangepast, binnen het project waarin het materiaal vrijkomt of binnen een project bij een andere klant.
   • Circulair Depot®: materialen die geschikt zijn voor een tweede leven slaan we op in ons Circulair Depot©, voor toepassing in een ander project.
   • Vermaken van een materiaal of product tot een ‘nieuw’ product op onze duurzame productielocatie. De basismaterialen/producten hiervoor zijn afkomstig uit ons Circulair Depot©.
   • Recycling van een product/materiaal. We vinden niet voor alle materialen een tweede leven via ons  Circulair Depot©. Materialen die hier technisch niet meer geschikt voor zijn, worden volledig gescheiden en in deelstromen aangeboden voor recycling of gebruiken we als brandstof.
   • Circulair ontwerp: we zorgen dat materialen in projecten herbruikbaar toe worden gepast.
   • Hout dat niet geschikt is voor hergebruik gaat naar de biomassacentrale. Overtollig hout uit stap 3 vervoeren we naar een biomassacentrale.

   Van Heteren Circulair

   Van Heteren beschikt al jaren over een uniek Circulair Depot© met materialen die we binnen onze projecten en onze klantenkring inzetten voor een tweede leven.

   — Lees meer

   Van Heteren duurzaam

   De werkplaats van Van Heteren is volledig CO2-neutraal. Daarnaast zijn ons kantoor en onze werkplaats geheel gasvrij; we verwarmen en koelen met bodemenergie. 

   — Lees meer

   Groene ambitie

   Om op het groenste niveau te komen stomen we van 2026 – 2030 door om onze projecten volledig emissievrij te kunnen uitvoeren.

   — Lees meer