(WATER) bodemsanering

BODEMSANEERDERS DIE MEEDENKEN

U wilt (bijvoorbeeld) een brug laten bouwen op een locatie met bodemverontreiniging. In dit soort (en veel andere) gevallen betaalt uw samenwerking met Van Heteren zich direct uit.

We voeren veel saneringen uit in het kader van projecten waaraan we werken. En waarbij ook andere disciplines en werkzaamheden van Van Heteren zijn betrokken. We nemen de bodemsanering op in ons Plan van Aanpak; hierin zijn alle projectfasen en -activiteiten strak op elkaar afgestemd. Mocht een sanering uitlopen door onvoorziene omstandigheden, dan stemmen we dit af met onze andere disciplines zodat er geen gaten vallen in de doorlooptijd van uw project. U heeft één aanspreekpunt: wij regisseren en voeren uit. Praktisch, korte lijnen, (kosten)efficiënt.

Naast saneringen voor onze eigen projecten voeren we ook bodemsaneringen uit als zelfstandig onderaannemer. Van Heteren is gecertificeerd conform de BRL-7000 deelgebied 7001 (landbodem) en 7003 (waterbodem).

  AL ONZE DISCIPLINES

  Diepgang is essentieel in ons vak. Hoe meer we weten van ons werk en hoe beter we dat beheersen, des te betrouwbaarder, voorspelbaarder, veiliger en kostenefficiënter we uw projecten uitvoeren. We kunnen wél veel. Omdat het voordelen heeft als we met verschillende disciplines samen optrekken binnen uw project. Naadloos op elkaar afgestemd. Bekijk hieronder al onze disciplines.

  Waterbouw

  Van Heteren ís waterbouw. In de breedste zin van het woord. We bouwen in, langs en over water vanaf  het land én (dat is redelijk bijzonder) vanaf het water.

  — Lees meer

  Civiele betonbouw

  Met of zonder watermanagement: een verschil van dag en nacht. Bij het bouwen, vervangen of onderhouden van waterbouwkundige kunstwerken komt vaak veel meer kijken.

  — Lees meer

  Bruggen

  Nederland, waterland. Met open water en watergangen in alle soorten en maten. En bruggen in net zoveel verschillende verschijningen.

  — Lees meer

  Explosievenonderzoek

  Naast kennis van explosievenonderzoeken weten we alles over de situatie en de gewenste realisatie van uw projectMinder tijd, minder kosten.

  — Lees meer

  Waterbodemsanering

  U wilt (bijvoorbeeld) een brug laten bouwen op een locatie met bodemverontreiniging. In dit soort gevallen betaalt uw samenwerking met Van Heteren zich direct uit.

  — Lees meer

  Infra

  Van Heteren combineert jarenlange deskundigheid met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van weg- en waterbouwkundige projecten.

  — Lees meer