CO₂-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat helpt bij het reduceren van de CO2-uitstoot. Dit helpt Van Heteren bij het bewust omgaan met onze CO2-uitstoot en het, daar waar mogelijk, reduceren van de CO2-uitstoot. Vanaf 2016 is Van Heteren CO2 gecertificeerd op niveau 3. Dit betekent dat de uitstoot die we produceren inzichtelijk is en we door deze kennis onze CO2 uitstoot kunnen verminderen. Hier zijn wij dan ook actief mee bezig.

Keteninitiatief 

Om de CO2 uitstoot te reduceren heeft Van Heteren zich aangesloten bij het keteninitiatief CO2-WERKGROEP van Bouwend Nederland. Bij Nederland CO2 Neutraal werken wij samen met andere partijen om kennis uit te delen. 

Wilt u meer informatie over de CO₂-prestatieladder dan kunt u deze vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Heeft u vragen of wilt u reageren op onze CO2-footprint en onze reductiedoelstellingen? Dan kunt u contact opnemen via het contactformulier. 

Recent zijn wij aangesloten bij het platform DuSpot. DuSpot is een matchingstool die ons gaat helpen om efficiënter en (milieu)bewuster om te gaan met vrijkomende materialen en bouwstoffen.