Van Heteren Circulair: verhaal 4

Pilotproject Circulair Gemaal Tussen de Diepen

In het kader van het 5-jarig jubileum van ons Circulaire Depot® gaven we u de afgelopen weken een aantal voorbeelden van onze vooruitstrevende omgang met circulariteit. Vandaag het vierde en voorlopig laatste verhaal: het project Gemaal Tussen de Diepen.

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta wil haar kunstwerken in de toekomst modulair en zo circulair mogelijk bouwen. Als bouwteampartner voor het raamcontract ‘Stuwen en gemalen’ neemt Van Heteren deel aan het pilotproject Circulair Gemaal Tussen de Diepen.

Doel van dit project: een gemaal uitwerken dat zoveel mogelijk is gestandaardiseerd en dat modulair is te bouwen. Daarbij staat de circulariteit van het gemaal in de toekomst centraal. Andere te realiseren gemalen moeten op een zelfde manier zijn te bouwen en vrijkomende materialen moeten circulair zijn toe te passen in andere projecten. Onderdelen van de gemalen moeten onderling uitwisselbaar zijn. Bij de uitwisselbare onderdelen valt te denken aan de fundering, kwelschermen, gemaalput, pompen, leidingwerk en verhardingen.

Voor dit project stellen we meerdere varianten op. Hierin nemen we de wensen op van het waterschap voor toekomstig gebruik. Binnen de verschillende varianten kijken we ook naar besparingen in materialisatie. Van elke variant stelen we een materiaalstaat op waarin we de Milieu Kosten indicator-waarde (MKI-waarde) bepalen. Zo maken we glashelder inzichtelijk welk ontwerp de laagste ‘herstelkosten’ heeft voor het milieu!

Met dit project slaan we – in dit geval samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta – een weg in om in de toekomst volledig circulaire kunstwerken te bouwen!

Wil je meer weten over circulaire damwanden? Neem dan contact met ons op via de 074 763 09 08 of info@vanheteren.com.

ONZE VERHALEN

Van Heteren maakt al vanaf 2015 het Circulaire Depot® in gebruik. Circulariteit is voor Van Heteren een kwestie van dóen. Het is de hoogste tijd om het 5-jarig bestaan te vieren en dit doen we onder meer met een aantal verhalen over gerealiseerde projecten en circulaire projecten in ontwikkeling. 

Van Heteren Circulair: Verhaal 1

Kiezel en Keibrug Borculo

In het kader van het vijfjarig bestaan van ons Circulaire Depot® vertelden we u vorige week hoe we met dit depot werken. Deze week nemen we u mee naar het eerste volledig circulaire project dat Van Heteren uitvoerde.

— Lees meer

Van Heteren Circulair: Verhaal 2

Circulaire damwanden

Vorige week gaven we u een kijkje achter de schermen bij de circulaire Kiezel en Keibrug. Deze week: onze ervaring met circulaire damwanden.

— Lees meer

Van Heteren Circulair: Verhaal 3

Circulaire gevelbekleding gemaal Cellemuiden

Vorige week deden we een boekje open over onze circulaire damwanden. Deze week iets heel anders: een verhaal over circulaire houten damwand als gevelbekleding.

— Lees meer

Van Heteren Circulair: Verhaal 4

Circulair Gemaal Tussen de Diepen

In het kader van het 5-jarig jubileum van ons Circulaire Depot® gaven we u de afgelopen weken een aantal voorbeelden van onze vooruitstrevende omgang met circulariteit. Vandaag het vierde en voorlopig laatste verhaal: het project Gemaal Tussen de Diepen.

— Lees meer