Meer dan 5 jaar ervaring

Circulariteit in de bouw

Voor Van Heteren is circulariteit vooral een kwestie van dóen. We hebben al vanaf 2015 ons Circulaire Depot® in gebruik. Tijd dus om het 5-jarig bestaan te vieren. Dit doen we de komende weken onder meer met een aantal verhalen over gerealiseerde projecten en circulaire projecten in ontwikkeling. Welkom bij Van Heteren Circulair!

Vrijkomende materialen passen we al tientallen jaren opnieuw toe. De afgelopen vijf jaar hebben we dat structureel vorm gegeven om serieus te kunnen bijdragen aan een schonere wereld. Hieruit is ons Circulaire Depot® ontstaan. Vanuit deze ‘groene voorraadkamer’ is een groot aantal projecten ontstaan waarin één of meerdere circulaire materialen zijn toegepast.
Het onderstaande stroomschema geeft aan hoe het werkt met ons Circulaire Depot®. Circulariteit start bij ons nog vóór de ontwerpfase. Allereerst inventariseren we de vrijkomende materialen binnen een project. Deze materialen waarderen we op herbruikbaarheid. Bij de start van de ontwerpfase leggen we eerst de herbruikbare materialen onder de loep. Zijn ze toepasbaar binnen project? Of zijn ze anders te gebruiken binnen het areaal van de klant? Mocht dat in beide gevallen niet mogelijk zijn, dan brengen we de materialen naar ons Circulaire Depot®. Hier reinigen we ze en verwijderen we vergane onderdelen. Van hieruit zoeken we naar een circulaire toepassing. Dit kan in de oorspronkelijke toestand zijn, maar ook vermaakt. Een voorbeeld: oude pijlers van bruggen kunnen we verzagen tot gordingen die we gebruiken als liggers van een nieuwe brug.

Ons Circulaire Depot® inclusief werkplaats en kantoor is volledig CO2-neutraal. Alle ‘vermaak’ werkzaamheden gebeuren me behulp van groene stroom die afkomstig is van onze eigen zonnepanelen, aangevuld met groene energie uit wind. Wij zijn trots op onze circulaire prestaties en we maken u daar – ter gelegenheid van het 5-jarige jubileum – graag deelgenoot van. Daarom brengen we komende 4 weken elke week een artikel uit waarin we één van onze circulaire projecten aan u voorstellen. Hierin kijken niet enkel hoe we circulaire materialen in het heden toepassen maar blikken we ook vooruit hoe we projecten circulair ontwerpen

ONZE VERHALEN

Van Heteren maakt al vanaf 2015 het Circulaire Depot® in gebruik. Circulariteit is voor Van Heteren een kwestie van dóen. Het is de hoogste tijd om het 5-jarig bestaan te vieren en dit doen we onder meer met een aantal verhalen over gerealiseerde projecten en circulaire projecten in ontwikkeling. 

Van Heteren Circulair: Verhaal 1

Kiezel en Keibrug Borculo

In het kader van het vijfjarig bestaan van ons Circulaire Depot® vertelden we u vorige week hoe we met dit depot werken. Deze week nemen we u mee naar het eerste volledig circulaire project dat Van Heteren uitvoerde.

— Lees meer

Van Heteren Circulair: Verhaal 2

Circulaire damwanden

Vorige week gaven we u een kijkje achter de schermen bij de circulaire Kiezel en Keibrug. Deze week: onze ervaring met circulaire damwanden.

— Lees meer

Van Heteren Circulair: Verhaal 3

Circulaire gevelbekleding gemaal Cellemuiden

Vorige week deden we een boekje open over onze circulaire damwanden. Deze week iets heel anders: een verhaal over circulaire houten damwand als gevelbekleding.

— Lees meer

Van Heteren Circulair: Verhaal 4

Circulair Gemaal Tussen de Diepen

In het kader van het 5-jarig jubileum van ons Circulaire Depot® gaven we u de afgelopen weken een aantal voorbeelden van onze vooruitstrevende omgang met circulariteit. Vandaag het vierde en voorlopig laatste verhaal: het project Gemaal Tussen de Diepen.

— Lees meer